elektronika

DATALOGGER & DATALOGGER LITE

DATALOGGER
datalogger
Základní popis přístroje:
Přístroj je určen k záznamu průběhu jízdy automobilu, při které jsou trvale monitorovány a průběžně zapisovány pevně přiřazené i uživatelsky zvolené parametry motoru, respektive jízdy vozu.
Přístroj se sestává ze základní části, umístěné na vhodném místě ve vozidle a napájené z palubní sítě 12V a ze zobrazovacího modulu s barevným displejem TFT s rozlišením 320 × 240, který se umísťuje na přístrojové desce. Záznam monitorovaných parametrů s navolenou četností dat se provádí na paměťové médium typu USB Flash Disk. Tento typ výměnného disku se používá u stolních i přenosných počítačů. V současné době existují disky s kapacitou přes 1GB. Disk je přímo přístupný na libovolném počítači vybaveném rozhraním USB. Zaznamenané parametry se vyhodnocující prostřednictvím dodávaného uživatelského programu.
Rozměry základní jednotky jsou 145x145x32 mm, hmotnost základní jednotky 700 g s připojovacím kabelem 700 mm, hmotnost displeje je 700 g
Základní modul má 16 analogových a 5 impulsních vstupů, interně snímá vestavěnými snímači hodnotu zrychlení ve všech třech osách, napájecí napětí palubní sítě a zálohovacího akumulátoru. Čtyři z pěti impulsních vstupů jsou optimalizovány pro připojení induktivních snímačů otáček kol.  Zbývající impulsní vstup je určen pro měření otáček motoru.
datalogger
Použité analogové vstupy mají kvantovací chybu 0,1 %. Rozsah všech analogových vstupů je 0 až 5 V. Vstupy 0, 1, 3 a 8, 9, 11 jsou osazeny pracovními odpory pro měření odporových čidel s hodnotu 4700 ohm. Vstupy 2 a 10 mají pracovní odpory s hodnotou 820 ohm. Na přání uživatele mohou být tyto hodnoty změněny, případně osazeny i odpory pro další kanály.
datalogger
Další specializované vstupy a výstupy jsou:
-        snímací dioda měřiče časomíry
-        přepínač map řídící jednotky motoru ECU MM
-        výstup pro LED indikující překročení nastavených hodnot
-        výstup pro čtyři LED pro indikaci doporučeného řazení
-        sériová linka pro připojení řídící jednotky motoru ECU MM
-        sériová linka pro připojení PC k řídící jednotce motoru ECU MM
datalogger
Na zadní straně základního modulu jsou vyvedeny 3 kabely se šroubovacími konektory AMP, pro připojení analogových a impulsních vstupů, sériové linky pro připojení řídící jednotky motoru, přepínače map, ovladače základní jednotky, časomíry, napájení 12V. Jeden z kabelů je určen pouze na připojení zobrazovací části. Na přední straně modulu je umístěn USB konektor typu A pro zasunutí USB Flash disku nebo prodlužovacího kabelu  a konektor Cannon DB-9 pro připojení PC.
datalogger
Ovládání přístroje se provádí pomocí točítka a tlačítka. Je také varianta, kde místo tlačítka je použito přímo stisknutí točítka. V ovládání se rozpoznávají tyto základní stavy:
-        otočení točítka doprava … posuv na další položku menu nebo obrazovku
-        otočení točítka doleva … posuv na následující položku menu nebo obrazovku
-        krátkodobý stisk točítka (tlačítka) … potvrzení zvýrazněné položky nebo vstup do menu nebo průjezd kolem (pouze při zobrazené měřící obrazovce)
-        dlouhodobý stisk točítka (tlačítka) … postupné vyskočení z menu nebo ukončení měření menu (pouze při zobrazené měřící obrazovce)
-        Při změně hodnot se snímá i rychlost otáčení točítka. Se zvyšující rychlostí otáčení se zvyšuje i velikost kroku.
 
Přístroj je napájen trvalým napětím 12V (automobilní svorka 30), zapínání se provádí signálem ON/OFF, na který se přivede spínací napětí +12V. Spínací napětí může být trvalé (spínač, např. 15 od klíčku) a potom jeho odstranění znamená vypnutí přístroje, nebo krátkodobé (tlačítko), potom přivedení napětí způsobí zapnutí nebo vynutí přístroje. Pro zapnutí i vypnutí je nutné tlačítko chvíli podržet.

Práce s USB Flash diskem:
Každé spuštění záznamu vytvoří na disku nový soubor. Soubor bude umístěn v adresáři YY-MM-DD a bude mít jméno HHMMSS.RAW. Význam uvedených symbolů je následující:
       YY                 desetiletí
       MM               měsíc
       DD                 den v měsíci
       HH                 hodina
       MM               minuta
       SS                  sekunda
Disk se na displeji identifikuje svou jmenovkou (volume label). V případě více současně používaných disků je vhodné pojmenovat kartu např. jménem závodníka. Doporučuje se používat pouze písmena bez diakritiky.
datalogger   datalogger
daalogger

Máte dotazy? Napište nám na info@michl-motorsport.cz nebo zavolejte +420 5 41 42 43 44
 
*******************************************************************************************************************************

DATALOGGER LITE --- PALUBNÍ DESKA PRO ECU MM

datalogger lite

Zařízení je určeno pro sledování parametrů ECU MM za jízdy automobilu a k jejich ukládání na paměťovou kartu. Součástí dodávky je SD karta o velikosti 512 MB, která pojme záznam až z celoročního provozu závodního auta.
datalogger lite

Hmotnost přístroje je 230 g včetně kabelu a karty,
rozměry 120 x 80 x 26 mm.

Displej je LCD monochromatický, s regulovatelným podsvícením,
velikost displeje je 65 x 35 mm.


datalogger lite

 Ovládá se jediným tlačítkem a jeho ovládání je velmi jednoduché.
 Krátký stisk tlačítka zobrazí následující obrazovku, dlouhý stisk cca 2  sekundy spouští a zastavuje záznam.

Zařízení na displeji v základním zobrazení ukazuje aktuální hodnotu čtyř přednastavených veličin z řídící jednotky, aktuální otáčky motoru a v případě překročení nastavené meze u kterékoliv veličiny z řídící jednotky název této veličiny. Zařízení má celkem 5 indikačních kontrolek s jasně svítivými LED. Oranžová kontrolka na pravé straně přístroje indikuje upozornění na překročení nastavené hodnoty veličiny, červená kontrolka na levé straně přístroje pak alarm překročení nastavené hodnoty. Každou z těchto mezí je možné nastavit nezávisle pro každou veličinu, a to buď jako indikaci při překročení dané meze, nebo indikaci nedosažení dané meze. Nad displejem jsou tři indikační kontrolky pro řazení, z nichž každé lze přidělit v nastavení přesné otáčky, kontrolky jsou na sobě plně nezávislé. U všech kontrolek lze nezávisle nastavit jas. Dvě boční kontrolky mají zelenou barvu, prostřední je žlutá.

dataloggger lite

Na levém boku přístroje je USB port a štěrbina pro zasunutí paměťové karty. USB port se používá jen pro nastavení času v přístroji. Změna nastavení přístroje se provádí editací konfiguračního souboru v PC a následným nahrátím souboru do kořenového adresáře paměťové karty. Po vložení do přístroje a jeho zapnutí se nastavení nahraje do paměti automaticky.Seznam zobrazených veličin (zkratka - veličina - jednotka)

datalogger lite1. obrazovka veličin

- rychlost kph (km/h)

- otáčky motoru rpm (ot/min)

load zátěž motoru -
CAM úhel vačky °
advance předstih °

datalogger lite
2. obrazovka veličin

on time doba vstřiku ms

angle úhel vsřiku °

duty využití motoru %


datalogger lite3. obrazovka veličin

TPS poloha klapky %

ITS poloha volnoběžné klapky %

ITP požad. poloha vbolnoběžné klapky %

BAT napětí baterie V

datalogger lite4. obrazovka veličin

KNK napětí detonačního čidla mV

EGO hodnota lambda sondy mV

EGOL1 korekce lambdy 1 ml

EGOL2 korekce lambdy 2 ml

datalogger lite5. obrazovka veličin

MAT teplota nasávaného vzduchu °C

CLT teplota vody °C

FUT teplota paliva °C

OIT teplota oleje °C


datalogger lite6. obrazovka veličin

MAP tlak v sání kPa

BAP barometrický tlak kPa

FUP tlak paliva kPa

OIP tlak oleje kPa

datalogger lite7. obrazovka veličin

HDT teplota hlavy °C

MAV objem nasávaného vzduchu g/s

SLIP skluz hnaných kol %

CAM2 úhel sekundární vačky °

datalogger lite8. obrazovka veličin

KNK2 napětí sekundárního det. Čidla mV

EGO2 hodnota sekundární lambdy mV

AP1 pedál akcelerátoru 1 %

AP2 pedál akcelerátoru 2 %

datalogger lite
9. obrazovka veličin

FHP vysoký tlak paliva FSI Mpa

AI6 pomocný vstup mV

SETTING pořadové číslo a název použitého nastaveníMáte dotazy? Napište nám na info@michl-motorsport.cz nebo zavolejte +420 5 41 42 43 44

autoservis

V našem servisu Vám nabízíme opravy, prohlídky, zajištění STK, renovace světel, opravy po haváriích včetně řešení s pojišťovnou a další úkony.

pokračovat

prodej pneu

Můžete si u nás koupit (nejen závodní) pneumatiky značky Dunlop, ale také nechat přezout váš vůz, zkontrolovat pneu a uskladnit kola.

pokračovat

znovín znojmo

Vyberte si u nás kvalitní a vynikající víno ze Znovína Znojmo, anebo si tady třeba vyzvedněte svou online objednávku ze znovínského e-shopu.

pokračovat

racing

Josef Michl a Dan Michl jsou už roky součástí evropské špičky v závodech automobilů nejen do vrchu. Mrkněte, jak si vedou letos!

pokračovat